Häftat

Häftat, bindmetod, ryggen häftat på två ställen